AGGREGÁT CGL90TB1NR/CGE80TG1N R134a fotó

AGGREGÁT CGL90TB1NR/CGE80TG1N R134a

173 100 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK2134GK (R404/R507) fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK2134GK (R404/R507)

112 800 Ft
 KOMPRESSZOR ACC ML90FB R404A, R507 fotó

KOMPRESSZOR ACC ML90FB R404A, R507

103 200 Ft
 KOMPRESSZOR AS60AA/GL60AA/GVM57AA (1.0) R134a fotó

KOMPRESSZOR AS60AA/GL60AA/GVM57AA (1.0) R134a

68 300 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK2150GK R404A,R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK2150GK R404A,R507

125 500 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK6213GK/NE9213GK R404A,R507 (MP-12TB Helyett) fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK6213GK/NE9213GK R404A,R507 (MP-12TB Helyett)

135 000 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA EMT6160Z R134a fotó

KOMPRESSZOR ASPERA EMT6160Z R134a

103 200 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK6187Z R134a fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK6187Z R134a

111 000 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK6210GK R404A,R507 (ML-90TB HELYETT) fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK6210GK R404A,R507 (ML-90TB HELYETT)

93 700 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK6212Z R134a (GP-14TB HELYETT) fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK6212Z R134a (GP-14TB HELYETT)

117 400 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NJ9226GK R404A, R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NJ9226GK R404A, R507

239 800 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NJ9232GK R404A, R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NJ9232GK R404A, R507

252 500 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NJ9238GK R404A, R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NJ9238GK R404A, R507

239 800 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NT2168GK R404A, R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NT2168GK R404A, R507

183 900 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NT6215Z R134a fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NT6215Z R134a

157 200 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NT6217Z R134a fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NT6217Z R134a

166 700 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NT6226GK R404A, R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NT6226GK R404A, R507

220 700 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA T6220GK R404A fotó

KOMPRESSZOR ASPERA T6220GK R404A

168 000 Ft
 KOMPRESSZOR DANFOSS BD35F 0.2 12-24V fotó

KOMPRESSZOR DANFOSS BD35F 0.2 12-24V

214 400 Ft
 KOMPRESSZOR DANFOSS TLES4.8KK3 R-600 (4,78cm3) HQY45AA HELYETT fotó

KOMPRESSZOR DANFOSS TLES4.8KK3 R-600 (4,78cm3) HQY45AA HELYETT

55 600 Ft
 KOMPRESSZOR EGAS 80HLR (1,5) R134a (GL-80/AS80 helyettesítő) fotó

KOMPRESSZOR EGAS 80HLR (1,5) R134a (GL-80/AS80 helyettesítő)

71 500 Ft
 KOMPRESSZOR GL-45AA / GVY44AA /GVM44AA (0,8) R134a fotó

KOMPRESSZOR GL-45AA / GVY44AA /GVM44AA (0,8) R134a

44 300 Ft
 KOMPRESSZOR GL-60TB/GU-60TG (1,0) R134a (KONDIS) fotó

KOMPRESSZOR GL-60TB/GU-60TG (1,0) R134a (KONDIS)

79 100 Ft
 KOMPRESSZOR GL-80TB/GE70TG (1,4) R134a (KONDIS) fotó

KOMPRESSZOR GL-80TB/GE70TG (1,4) R134a (KONDIS)

77 800 Ft
 KOMPRESSZOR GL-99AA (1,8) R134a fotó

KOMPRESSZOR GL-99AA (1,8) R134a

72 800 Ft
 KOMPRESSZOR GP-12TB/GLY12RA (2,0) KONDIS R134 fotó

KOMPRESSZOR GP-12TB/GLY12RA (2,0) KONDIS R134

88 800 Ft
 KOMPRESSZOR GP-16TB (2,8) R134 fotó

KOMPRESSZOR GP-16TB (2,8) R134

100 100 Ft
 KOMPRESSZOR HKK/HMK/HXK 12AA R-600 (1,5-1,6 ) fotó

KOMPRESSZOR HKK/HMK/HXK 12AA R-600 (1,5-1,6 )

53 900 Ft
 KOMPRESSZOR HMK/HXK/HKK 95 AA  R-600 (1,3-1,5) fotó

KOMPRESSZOR HMK/HXK/HKK 95 AA R-600 (1,3-1,5)

50 700 Ft
 KOMPRESSZOR HQY/HKK 70AA R-600 (0,8-1) fotó

KOMPRESSZOR HQY/HKK 70AA R-600 (0,8-1)

50 700 Ft