AGGREGÁT CGL90TB1NR/CGE80TG1N R134a fotó

AGGREGÁT CGL90TB1NR/CGE80TG1N R134a

79 600 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK2134GK (R404/R507) fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK2134GK (R404/R507)

57 700 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK6181GK (R404/R507---ML80TB HELYETT) fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK6181GK (R404/R507---ML80TB HELYETT)

53 400 Ft
 KOMPRESSZOR ACC ML90FB R404A, R507 fotó

KOMPRESSZOR ACC ML90FB R404A, R507

47 500 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK2150GK R404A,R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK2150GK R404A,R507

57 700 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK6213GK/NE9213GK R404A,R507 (MP-12TB Helyett) fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK6213GK/NE9213GK R404A,R507 (MP-12TB Helyett)

63 600 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NT6217GK R404A,R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NT6217GK R404A,R507

86 100 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA (1,6) KONDIS, EMT6170Z/NEK6170Z 134a (GL-90TB HELYETT) fotó

KOMPRESSZOR ASPERA (1,6) KONDIS, EMT6170Z/NEK6170Z 134a (GL-90TB HELYETT)

49 000 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA EMT6160Z R134a fotó

KOMPRESSZOR ASPERA EMT6160Z R134a

47 500 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK6187Z R134a fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK6187Z R134a

58 400 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK6210GK R404A,R507 (ML-90TB HELYETT) fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK6210GK R404A,R507 (ML-90TB HELYETT)

56 300 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK6210Z R134 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK6210Z R134

56 300 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NEK6212Z R134a (GP-14TB HELYETT) fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NEK6212Z R134a (GP-14TB HELYETT)

60 700 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NJ9232GK R404A, R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NJ9232GK R404A, R507

129 300 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NJ9238GK R404A, R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NJ9238GK R404A, R507

123 500 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NT2168GK R404A, R507 fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NT2168GK R404A, R507

91 300 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NT6215Z R134a fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NT6215Z R134a

83 200 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA NT6217Z R134a fotó

KOMPRESSZOR ASPERA NT6217Z R134a

91 300 Ft
 KOMPRESSZOR ASPERA T6220GK R404A fotó

KOMPRESSZOR ASPERA T6220GK R404A

95 700 Ft
 KOMPRESSZOR DANFOSS BD35F 0.2 12-24V fotó

KOMPRESSZOR DANFOSS BD35F 0.2 12-24V

98 600 Ft
 KOMPRESSZOR DANFOSS TLES4.8KK3 R-600 (4,78cm3) HQY45AA HELYETT fotó

KOMPRESSZOR DANFOSS TLES4.8KK3 R-600 (4,78cm3) HQY45AA HELYETT

29 800 Ft
 KOMPRESSZOR GL-45AA / GVY44AA /GVM44AA (0,8) R134a fotó

KOMPRESSZOR GL-45AA / GVY44AA /GVM44AA (0,8) R134a

27 400 Ft
 KOMPRESSZOR GL-45TB R134A fotó

KOMPRESSZOR GL-45TB R134A

36 500 Ft
 KOMPRESSZOR GL-60TB/GU-60TG (1,0) R134a (KONDIS) fotó

KOMPRESSZOR GL-60TB/GU-60TG (1,0) R134a (KONDIS)

38 000 Ft
 KOMPRESSZOR GL-80TB/GE70TG (1,4) R134a (KONDIS) fotó

KOMPRESSZOR GL-80TB/GE70TG (1,4) R134a (KONDIS)

39 600 Ft
 KOMPRESSZOR GL-90AA (1,6) R134a fotó

KOMPRESSZOR GL-90AA (1,6) R134a

38 900 Ft
 KOMPRESSZOR GL-90TB (1,6) R134a (KONDIS) fotó

KOMPRESSZOR GL-90TB (1,6) R134a (KONDIS)

42 000 Ft
 KOMPRESSZOR GL-99AA (1,8) R134a fotó

KOMPRESSZOR GL-99AA (1,8) R134a

42 000 Ft
 KOMPRESSZOR GP-12TB/GLY12RA (2,0) KONDIS R134 fotó

KOMPRESSZOR GP-12TB/GLY12RA (2,0) KONDIS R134

42 600 Ft
 KOMPRESSZOR GP-16TB (2,8) R134 fotó

KOMPRESSZOR GP-16TB (2,8) R134

50 400 Ft